Sermons from Ezra

Back to Sermon Archive

Spiritual Leadership

May 28, 2017 Preacher: Tim Trouten Scripture: Ezra 7:1–28 Series: Ezra

A Reason for Joy

May 14, 2017 Preacher: Tim Trouten Scripture: Ezra 6:13–22 Series: Ezra

Opposition at Work

May 7, 2017 Preacher: Bob Smart Scripture: Ezra 4:1–6, Ezra 4:21–24 Series: Ezra

The Joys and Sorrows of Worship

Apr 30, 2017 Preacher: Bob Smart Scripture: Ezra 3:1–6, Ezra 3:10–13 Series: Ezra

New Beginnings

Apr 23, 2017 Preacher: Bob Smart Scripture: Ezra 1:1–5 Series: Ezra